Warehouse software

Real-time statusupdates en feedback van de verschillende systemen en gebieden in uw warehouse zijn onontbeerlijk voor een succesvolle dagelijkse operatie. Gezien de toenemende concurrentie, de almaar korter wordende doorlooptijden, de groei in e-commerce en de aanhoudende druk op kosten is de behoefte aan uitgebreide en flexibele warehouse management- en informatiesystemen groter dan ooit. Inther Group helpt u tegemoet te komen aan deze uitdagingen door de hardware en besturing te integreren met flexibele en modulair opgebouwde software.

Als system integrator faciliteert Inther Group optimale warehouseprocessen door implementatie van warehouse automatisering en/of mechanisatie. Onze uiterst flexibele Inther LC software suite vormt de ziel van elke oplossing. Deze software verschaft u de krachtige combinatie van sectorspecifieke warehouse control en warehouse management functionaliteit.

Dankzij de modulaire opbouw vormt onze volledig zelf ontwikkelde software een flexibel en merkonafhankelijk platform dat alle hardware ondersteunt. Dit platform koppelt alle functies in het warehouse aan elkaar, van goederenontvangst tot verzending. Inther LC is het resultaat van meer dan 20 jaar ontwikkeling en feedback, gebaseerd op de ervaringen in verschillende warehouses over de hele wereld. Bovendien ondersteunt Inther LC nagenoeg elk logistiek concept, van een conventionele handmatige operatie tot hoogdynamische systemen. Met andere woorden: met Inther LC bent u verzekerd van software die ook bij sterke toekomstige groei in uw behoefte blijft voorzien.

Het Inther LC Warehouse Management System (WMS) kan als een robuust stand-alone WMS opereren, maar ook flexibel worden ingericht als middleware voor een naadloze integratie met een bovenliggend WMS of ERP-systeem. Het Inther LC Warehouse Management System is geschikt voor volledig nieuwe warehouse operaties (greenfield-projecten), maar ook ideaal voor een volledige herinrichting van uw bestaande warehouseprocessen (business process reengineering, BPR).
 
 

Relevante downloads

Contact

BReNG je INTRALOGISTieke AMBITIes TOt Leven

Neem contact met ons op +31 (0)478 502 575

Waarmee kunnen we je helpen?